E chào các ace. E mới quay lại làm kế toán. May sao được joy cùng mọi người. E t…

E chào các ace. E mới quay lại làm kế toán. May sao được joy cùng mọi người. E thấy nhiều người lo lắng cái món bảo hiểm ghê, e cũng sầu quá. Nghĩ thân mình cũng phận làm thuê (kiểu như: Thận thì con gái mà ngực thì như con zai, … Thú thật, e ko dám nhìn vào tương lai luôn, chứ cái cảnh mà sông với biển thì vãi hàng luôn). Nay thấy nhiều người tìm trăm phương ngàn kế để lách luật mà ko rõ để bảo vệ cái gì, lòng e chợt buồn mênh mang. Có vài lời tâm sự chợt thổ lộ mong ace thông cảm.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 22, 2018

account_box admin

2 thoughts on “E chào các ace. E mới quay lại làm kế toán. May sao được joy cùng mọi người. E t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *