ANh/chị bớt chút thời gian giúp em với ạ. Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm vi…

ANh/chị bớt chút thời gian giúp em với ạ. Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì tính đóng thuế thu nhập cá nhân như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 22, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *