Em dùng phần mềm TNCN3.3.1 Mà kết xuất ra nó báo như vậy, là bị lỗi itax hay sao…

Em dùng phần mềm TNCN3.3.1 Mà kết xuất ra nó báo như vậy, là bị lỗi itax hay sao ạ. Bác nào biết chỉ em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 21, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *