Cho mình hỏi. mình chuẩn bị thành lập công ty kinh đồ điện tử bán hàng và làm cô…

Cho mình hỏi. mình chuẩn bị thành lập công ty kinh đồ điện tử bán hàng và làm công trình thi công điều hòa, mình định dky làm công ty TNHH thì mình cần phải đóng những loại thuế nào. m chưa biết gì về kế toán nhé. ngoài chỉ biết nhập hóa đơn hàng tháng rồi gửi lên cq thuế

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 20, 2018

account_box admin

One thought on “Cho mình hỏi. mình chuẩn bị thành lập công ty kinh đồ điện tử bán hàng và làm cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *