Các bác cho em hỏi cách phân bổ chi phí hải quan, logistic khi tính giá thành đư…

Các bác cho em hỏi cách phân bổ chi phí hải quan, logistic khi tính giá thành được k ạ? bác nào làm giá thành dn sản xuất chia sẻ kinh nghiệm e với ạ, e dốt vụ giá thành này quá :(((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 20, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *