Cả nhà giúp e với ạ. E xuất hoá đơn VAT cho khách, liên 2 đã xé giao cho khách o…

Cả nhà giúp e với ạ.
E xuất hoá đơn VAT cho khách, liên 2 đã xé giao cho khách ok. Sau đó vì nhầm lẫn mà e lại lỡ tay gạch một đường chéo lên liên 1 và liên 3 của hoá đơn đó. Vậy giờ e phải xử lý như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp e với ạ. E xuất hoá đơn VAT cho khách, liên 2 đã xé giao cho khách o…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *