Cả nhà cho mình hỏi, sao mình làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 HTTK…

Cả nhà cho mình hỏi, sao mình làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 HTTK 3.8.1, mình kê khai người lao động trong phụ lục 05-1BK người lao động mức lương cả năm chỉ có 74tr, trừ BH đã 17tr mà nếu tích vào ô uỷ quyền quyết toán lại bị tính thuế là hơn 2tr. Các bạn chỉ giúp mình với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho mình hỏi, sao mình làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 HTTK…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *