Ad duyệt bài giúp nhé. Công ty mình nộp tờ khai quý 3/2017 ngày 31/10 mà chi cục…

Ad duyệt bài giúp nhé.
Công ty mình nộp tờ khai quý 3/2017 ngày 31/10 mà chi cục thuế ứng hoà ra quyết định xử phạt chậm nộp hskt là 1.465.000 đ là đungs hay sai
– đoi chiếu sang thông tư 166/TT-BTC Thì chỉ ơ mức cảnh cáo thôi, mn cho ý kiến với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Ad duyệt bài giúp nhé. Công ty mình nộp tờ khai quý 3/2017 ngày 31/10 mà chi cục…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *