TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI. —————- Khách hàng lâm vào tình tr…

TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI.
—————-
Khách hàng lâm vào tình trang mất khã năng thanh toán, đã có QUYẾT ĐỊNH MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH vào ngày 15/9/2017.
Về chứng từ:
– Hợp đồng bán hàng
– Biên bản giao hàng ( phiếu xuất kho)
– Biên bản đối chiếu công nợ gần nhất, Mình chưa có đối chiếu công nợ với khách tới thời điểm 31/12/2017 ( chỉ có đối chiếu đến tháng 3/2016 và tháng 2/2017 khách này tiếp tục lấy hàng).
– Quyết định mở thủ tục phá sản ( file ảnh )

Cả nhà cho em hỏi: Căn cứ chứng từ trên em có được trích lập dự phòng phải thu khó đòi đói với khách này không? Trích %?
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *