Anh/chi cho e hỏi Hộ khẩu e ơ Thanh Hoá Hiện tại e sống tại Vũng tàu, nhà tập th…

Anh/chi cho e hỏi
Hộ khẩu e ơ Thanh Hoá
Hiện tại e sống tại Vũng tàu, nhà tập thể nên k đăng ký dc khẩu hoặc tạm trú, chỉ làm được lưu trú
Vậy có cách nào để coá thể hưởng BHTN tại Vũng tàu không a?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Anh/chi cho e hỏi Hộ khẩu e ơ Thanh Hoá Hiện tại e sống tại Vũng tàu, nhà tập th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *