Anh chị cho em hỏi đã có cty nào chưa có KTT mà bị phạt chưa ạ :((((…

Anh chị cho em hỏi đã có cty nào chưa có KTT mà bị phạt chưa ạ :((((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Anh chị cho em hỏi đã có cty nào chưa có KTT mà bị phạt chưa ạ :((((…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *