Quyết toán thuế TNCN 2017 bằng Excel addin KTD Solutions

Món quà Tết cho các bạn tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Quyết toán thuế TNCN 2017 bằng Excel addin KTD Solutions

Mùa quyết toán đang tới, mình tặng các bạn công cụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập trong năm từ 2 nơi trở lên phải tự…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 17, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *