Em nộp tờ khai mà cứ bị như này, không biết bị lỗi gì nữa ạ. Ai chỉ giúp em với …

Em nộp tờ khai mà cứ bị như này, không biết bị lỗi gì nữa ạ. Ai chỉ giúp em với ạ
Em nhờ IT check java rồi không vấn đề gì ạ,

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 17, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Em nộp tờ khai mà cứ bị như này, không biết bị lỗi gì nữa ạ. Ai chỉ giúp em với …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *