Cho mình hỏi đăng nhập nộp tk điện tử cứ báo sai tên tk và mật khẩu mặc dù mình …

Cho mình hỏi đăng nhập nộp tk điện tử cứ báo sai tên tk và mật khẩu mặc dù mình nhập Ko sai là bị sao mn chỉ mình với! Mình nộp to khai dùm cho cty một người bn thôi ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 17, 2018

account_box admin

5 thoughts on “Cho mình hỏi đăng nhập nộp tk điện tử cứ báo sai tên tk và mật khẩu mặc dù mình …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *