Một cái Note nhỏ xíu để mong Anh/chị hoặc các bạn mới làm kế toán không bị nhầm …

Một cái Note nhỏ xíu để mong Anh/chị hoặc các bạn mới làm kế toán không bị nhầm lẫn trong mùa kê khai này

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 15, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *