Mọi người cho em ý kiến về việc bên bưu điện làm mất hóa đơn của bên em. – Em cp…

Mọi người cho em ý kiến về việc bên bưu điện làm mất hóa đơn của bên em.
– Em cpn hóa đơn cho khách hàng nhưng khách hàng không nhận được mà bên CPN báo là có người nhận rồi và người ký tên nhận không phải là người có tên trong cty khách hàng bên em,
Khả năng tìm lại hóa đơn đang là 0%, em đang định xử lý như sau: ” tránh bị phạt tiền”
– Làm biên bản thu hồi hóa đơn bị thất lạc, Xuất 1 cái mới cho khách hàng,
– Xin xác nhận mất hóa đơn xóa bỏ từ bưu điện và của khách hàng,
Hoặc ai có cao kiến giúp em với
Em cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 15, 2018

account_box admin

21 thoughts on “Mọi người cho em ý kiến về việc bên bưu điện làm mất hóa đơn của bên em. – Em cp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *