Chào các anh, chị! Em đang gặp vứng mắc về vấn đề hàng khuyến mãi, biếu tặng, mo…

Chào các anh, chị!
Em đang gặp vứng mắc về vấn đề hàng khuyến mãi, biếu tặng, mong anh chị giúp đỡ, e cảm ơn nhiều!
1/ NPP nhận được hàng khuyến mãi bên nhà cung cấp và đem đi khuyến mãi cho khách hàng (có đăng kí với sở công thương):
khi hết thơi gian đăng kí khuyến mãi mà hàng còn dư thì hạch toán như thế nào. Và cuối năm tài chính hàng khuyến mãi nhận được còn tồn kho thì số hàng khuyến mãi tồn kho này có bị đánh thuế TNDN không ạ?
2/ NPP mua hàng về để thực hiện chương trình khuyến mãi (có đăng kí với sở công thương)
– Hạch toán như thế nào ạ? Thuế gtgt đầu vào của các hàng khuyến mãi này mình hạch toán như thế nào để được khấu trừ hay đưa hẳn vào giá vốn ạ?
– Hết thời gian khuyến mãi nhưng không khuyến mãi hết giá trị đã đăng kí thì hạch toán như thế nào phần giá trị tồn kho ạ?
3/ khuyến mãi có điều kiện kèm theo thì phải phân bô giá trị hàng khuyến mãi như thế nào?
4/ Hạch toán hàng khuyến mãi không đăng kí với sở công thương như thế nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 15, 2018

account_box admin

One thought on “Chào các anh, chị! Em đang gặp vứng mắc về vấn đề hàng khuyến mãi, biếu tặng, mo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *