Chào cả nhà mình có vấn đề về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ng…

Chào cả nhà mình có vấn đề về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài. Bắt đàu từ T6.2017 bên mình trả lương cho họ và tinhs thuế thu nhập cá nhân. Cuối năm quyết toán thuế cho người nước ngoài. Mình cần làm gì, Trong năm 2017 ( 6 tháng đầu năm họ nhận lượng bên hàn quốc, 6 tháng cuối năm nhận lương ở viêt nam) vậy họ có được làm uỷ quyền để minh quyết toán thuế cho không ah? trương hợp này ai có kinh nghiệm chỉ mình nhes
Anh Sáng Nguyễn chỉ giáo em xin ít kinh nghiệm ạ. Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 15, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Chào cả nhà mình có vấn đề về quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ng…”

  • xác định xem họ có phải đối tượng cư trú không? nếu là đối tượng cư trú thì tính thuế căn cứ vào thu nhập toàn cầu (nghĩa là cả thu nhập bên Hàn), tính lũy tiến. TH ko phải cư trú tính 20% thu nhập, ko quyết toán TH này

  • Nếu họ cá nhân cư trú có thể ủy quyền quyết toán. Thu nhập chịu thuế căn cứ thu nhập toàn cầu. Cần xem mình và Hàn có ký hiệp đinhk tránh đánh thuế 2 lần ko nữa để áp dụng phù hợp nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *