Các anh chị ơi cho em hỏi 1 chút ạ. Tiền em cược (tạm ứng) cont cho hãng tàu bằn…

Các anh chị ơi cho em hỏi 1 chút ạ. Tiền em cược (tạm ứng) cont cho hãng tàu bằng tiền mặt nhưng sau đó hãng tàu lại chuyển khoản trả lại tiền cược( tạm ứng) về công ty thì e nên xử lý và định khoản nó như thế nào ạ? Em cảm ơn các anh chị ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 15, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các anh chị ơi cho em hỏi 1 chút ạ. Tiền em cược (tạm ứng) cont cho hãng tàu bằn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *