Anh, chị cho em hỏi chút về đăng ký thang bảng lương với ạ? 1/ Giám đốc của em h…

Anh, chị cho em hỏi chút về đăng ký thang bảng lương với ạ?
1/ Giám đốc của em hiện không tham gia bảo hiểm và không nhận lương của công ty em vậy có cần để giám đốc trong hệ thống thang bảng lương không?
2/ Em cần mẫu này để nộp cho phòng lao động thương binh xh quận: ”
Văn bản nêu ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp (ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở) về việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc xây dựng mới thang lương, bảng lương, định mức lao động”.
Anh chị nào có mẫu cho em xin vào mail [email protected] với ạ. Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 15, 2018

account_box admin

11 thoughts on “Anh, chị cho em hỏi chút về đăng ký thang bảng lương với ạ? 1/ Giám đốc của em h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *