Vài chia sẻ nhỏ! Khi mình chuẩn bị đi phỏng vấn kế toán kế toán, thâ…

Vài chia sẻ nhỏ!
Khi mình chuẩn bị đi phỏng vấn kế toán kế toán, thầy cô có chia sẻ bài toán 1+1 bằng mấy ?
Nhưng nếu vào công ty nào mà mới vòng phỏng vấn đã hỏi câu đó thì chính các bạn nên dũng cảm cho công ty đó out khỏi danh sách các nhà tuyển dụng đi nhá.
Bởi họ sẽ sử dụng khả năng của mình để có con số họ muốn và chả quan tâm là nghiệp vụ của bạn thế nào cả.
Và thử nghĩ lương kế toán có đủ để bạn đánh đổi ?
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 14, 2018

account_box admin

One thought on “Vài chia sẻ nhỏ! Khi mình chuẩn bị đi phỏng vấn kế toán kế toán, thâ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *