Các bạn cho mình hỏi bên mình phát hành trái phiếu số tiền 50 tỷ để vay Ngân hàn…

Các bạn cho mình hỏi bên mình phát hành trái phiếu số tiền 50 tỷ để vay Ngân hàng từ tháng 1/2017. Lãi trái phiếu thanh toán theo từng kỳ 6 tháng/lần, riêng kỳ đầu tiên thanh toán sau 18 tháng tức là đến tháng 6/2018 mới trả lãi. Vậy năm 2017 mình có được trích trước chi phí lãi trái phiếu phải trả vào chi phí kinh doanh trong năm hay ko???

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 14, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *