TẾT nhứt tới nơi rồi, nhu cầu về quà biếu tặng cho Đối tác, Nhân viên rất nhiều …

TẾT nhứt tới nơi rồi, nhu cầu về quà biếu tặng cho Đối tác, Nhân viên rất nhiều – Là truyền thống từ xưa nay và mục đích duy trì mối quan hệ làm ăn.

KẾ TOÁN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

==> Xin gửi m.n Công văn số 5483/TCT-DNL, ngày 28/11/2017 của Tổng cục Thuế về Xuất hóa đơn hàng biếu tặng để tham khảo nhé.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

One thought on “TẾT nhứt tới nơi rồi, nhu cầu về quà biếu tặng cho Đối tác, Nhân viên rất nhiều …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *