Mọi người cho em hỏi, công ty em sử dụng tiếp theo số hóa đơn của năm trước có đ…

Mọi người cho em hỏi, công ty em sử dụng tiếp theo số hóa đơn của năm trước có được ko ạ? Hay phải đi đặt in tập mới bắt đầu lại từ số 0000001 ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người cho em hỏi, công ty em sử dụng tiếp theo số hóa đơn của năm trước có đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *