[LƯU Ý : KHAI THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN] …

[LƯU Ý : KHAI THUẾ GTGT VÀ THUẾ TNCN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN]
======================
Quyết định số 2715/QĐ-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai thuế giá trị giá tăng, thu nhập cá nhân điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản
Xem bản đầy đủ theo hình đính kèm.
Nguồn : TCT

12/01/2018_ #HoaNguyen_ACCTAXTình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *