Đã có HTKK phiên bản 3.8.1 anh chị nhé, nhưng vẫn chưa có BCTC theo TT133 :( An…

Đã có HTKK phiên bản 3.8.1 anh chị nhé, nhưng vẫn chưa có BCTC theo TT133 🙁

Anh chị nào muốn nâng cấp thì tải theo link dưới đây (link trên trang Gdt.gov.vn)
https://www.fshare.vn/file/7K15BWBJIOLN

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

One thought on “Đã có HTKK phiên bản 3.8.1 anh chị nhé, nhưng vẫn chưa có BCTC theo TT133 :( An…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *