Chào cả nhà, cả nhà có ai làm cho công ty vận tải có cách tính định mức xăng dầu…

Chào cả nhà, cả nhà có ai làm cho công ty vận tải có cách tính định mức xăng dầu ko ạ, xin mọi người trợ giúp về cách tính định mức xăng dầu loại dầu diezel ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

9 thoughts on “Chào cả nhà, cả nhà có ai làm cho công ty vận tải có cách tính định mức xăng dầu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *