Các anh chị giúp em với..em lần đầu làm kế toán nhà hàng. Nhà hàng cũng mới đi v…

Các anh chị giúp em với..em lần đầu làm kế toán nhà hàng. Nhà hàng cũng mới đi vào hoạt động được tầm 1 tháng thôi..lần đầu làm nên mông lung quá..anh chị có bộ chứng từ nào dành cho hàng ăn đầy đủ thì cho em xin mới..em xin cảm ơn..!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

8 thoughts on “Các anh chị giúp em với..em lần đầu làm kế toán nhà hàng. Nhà hàng cũng mới đi v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *