Mọi người ơi, bên em có mua 1 phần mềm quản lý trị giá 40tr, bên em thanh toán 5…

Mọi người ơi, bên em có mua 1 phần mềm quản lý trị giá 40tr, bên em thanh toán 50% giá trị hợp đồng va đã nhận hoá đơn VAT. Khoản thanh toán trước này em định khoản như sau:
– khi CK cho bên bán
N331/C112: 20tr
– Khi nhận hoá đơn VAT này có định khoản vào 2135 được không? Hay mìn xử lý như thế nào? Mọi người giúp mìn với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người ơi, bên em có mua 1 phần mềm quản lý trị giá 40tr, bên em thanh toán 5…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *