Mình đang nộp hồ sơ báo tăng lao động mới đóng bhxh từ t1/2018 ( lao động mới ch…

Mình đang nộp hồ sơ báo tăng lao động mới đóng bhxh từ t1/2018 ( lao động mới chưa có sổ BHXH), nhưng lúc nộp hồ sơ, cứ báo lỗi” Phải có phụ lục đi kèm nếu người lao động chưa có Mã số BHXH”. Trong khi hồ sơ mình có làm phụ lục mà.Có bạn nào gặp trường hợp này không? giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *