Híc! Cứ tới mùa quyết toán, nghĩ phải nộp gần 7 chục cái báo cáo tài chính là to…

Híc! Cứ tới mùa quyết toán, nghĩ phải nộp gần 7 chục cái báo cáo tài chính là toát cả mồ hôi hột. Ai nói làm ở nhà là sướng. :'(

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

23 thoughts on “Híc! Cứ tới mùa quyết toán, nghĩ phải nộp gần 7 chục cái báo cáo tài chính là to…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *