Em cần hỗ trợ việc lập giấy nôp tiền điện tử không ký và nộp được. Bác nào rãnh …

Em cần hỗ trợ việc lập giấy nôp tiền điện tử không ký và nộp được. Bác nào rãnh team hộ e với ạ. E bên thuế Phú Thọ mới chuyển sang trang khác.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

One thought on “Em cần hỗ trợ việc lập giấy nôp tiền điện tử không ký và nộp được. Bác nào rãnh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *