Các anh chị rành về excell cho em nhờ vả chút ạ em đang bị vướng về lọc cần giúp…

Các anh chị rành về excell cho em nhờ vả chút ạ em đang bị vướng về lọc cần giúp đỡ với các vấn đề sau:
Ví dụ cụ thể file ngân hàng gồm 3 ngân hàng OCB, ACB, HD khi em filter để chỉ chọn OCB chẳng hạn thể làm sao để
1/ Đánh thứ tự chỉ của OCB Ở dạng đã lọc.
2/ Insert thêm dòng đúng vị trí mong muốn khi ở dạng filter và bỏ filter vị trí đó vẫn đúng.
3/ Đếm các giá trị của khi đang ở dạng filter vì em có thử dùng hàm counta để đếm nhưng kq ko đúng.
4/ copy và paste chỉ vùng filter ( tránh paste tất cả file ví dụ copy nội dung A và chỉ muốn paste vào vùng đang lọc là HD Bank chứ ko paste cho cả file ngân hàng)
Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Các anh chị rành về excell cho em nhờ vả chút ạ em đang bị vướng về lọc cần giúp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *