Các ace giúp đỡ e với ah. Bên bán xuất hóa đơn tiền thuế là 654.455 như hình, nh…

Các ace giúp đỡ e với ah.
Bên bán xuất hóa đơn tiền thuế là 654.455 như hình, nhưng e nhập trên “BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO” thì số tiền thuế là 654.456
Bị chênh lệch 1 đồng giờ e phải làm sao ak? E bị mấy hóa đơn tương tự này
Xin cám ơn các ace

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các ace giúp đỡ e với ah. Bên bán xuất hóa đơn tiền thuế là 654.455 như hình, nh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *