Ac nào có kinh nghiệp tư vấn cho e với,công ty e thay đổi tên công ty và địa chỉ…

Ac nào có kinh nghiệp tư vấn cho e với,công ty e thay đổi tên công ty và địa chỉ nhưng vẫn giữ nguyên mã số thuế và vẫn sử dụng lại hoá đơn cũ,nhưng e bối rối không biết đóng dấu tên mới và địa chỉ mới vào chỗ nào ng thì bảo bên trái ng thì bảo bên phai e k bít thế nào,ac nào có kinh nghiệp vụ này tư vấn e với e đọc trên mạng thì nói chung chung quá

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Ac nào có kinh nghiệp tư vấn cho e với,công ty e thay đổi tên công ty và địa chỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *