#HELP ?? Các anh/chị cho em hỏi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của …

#HELP
??
Các anh/chị cho em hỏi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại thì gồm những giấy tờ gì và gửi cho các cơ quan nào ạ?? ????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

11 thoughts on “#HELP ?? Các anh/chị cho em hỏi làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh của …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *