Em muốn hỏi một vấn đề là: em có lô hàng da nhập khẩu: Số lượng 100 pia đơn gi…

Em muốn hỏi một vấn đề là:
em có lô hàng da nhập khẩu:
Số lượng 100 pia
đơn giá 2.3USD/pia
Tỷ giá hải quan là: 23.000đ/USD
tỷ giá ngân hàng để mình thanh toán là: 21.000đ/usd
Thuế NK trên tờ khai: 264.500 vnđ
Thuế GTGT trên tờ khai: 529.000 vnđ
Vậy giá hàng nhập kho hạch toán như thế nào?
Khi kê khai tờ khai thuế thuế GTGT theo quý thì kê theo giá trị nào ạ?
Em cảm ơn ạh.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 10, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Em muốn hỏi một vấn đề là: em có lô hàng da nhập khẩu: Số lượng 100 pia đơn gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *