Cho e hỏi nộp thuế môn bài cho chi nhánh có văn phòng đại diện. Thì nộp tiểu mụ…

Cho e hỏi nộp thuế môn bài cho chi nhánh có văn phòng đại diện. Thì nộp tiểu mục 2864: 2.000.000 hay nộp 2 lần 1.000.000 cũng tiểu mục 2864.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 10, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Cho e hỏi nộp thuế môn bài cho chi nhánh có văn phòng đại diện. Thì nộp tiểu mụ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *