NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN CHUẨN BỊ ĐẦU NĂM 2018 (ACE THẤY THIẾU BỔ XUNG THÊM -…

NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN CẦN CHUẨN BỊ ĐẦU NĂM 2018 (ACE THẤY THIẾU BỔ XUNG THÊM – MÌNH CHỈ ĐƯA RA SỐ VÀ TÊN VĂN BẢN, ACE TỰ TÌM HIỂU NHÉ!!!) – SƯU TẦM.
1-Nộp thang, bảng lương cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.
Nghị định 141/2017/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, quy định tăng mức lương tối thiểu vùng.
Theo đó, các doanh nghiệp đang sử dụng bảng lương với mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CP thì phải tiến hành lập lại thang, bảng lương.
Đồng thời, căn cứ theo Khoản 6 Điều 7 Nghị định 49/2013/NĐ-CP thì khi xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, doanh nghiệp phải nộp thang, bảng lương đến Phòng Lao động và Thương binh – Xã hội.
Như vậy, doanh nghiệp cần nhanh chóng thực hiện việc lập lại thang, bảng lương và nộp lại thang, bảng lương đến Phòng Lao động và Thương binh – Xã hội.
2. Kê khai và nộp tiền phí môn bài
Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là 30/01/2018.
Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.
Nội dung nêu trên được căn cứ theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và được hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC.
3. Kê khai và nộp thuế GTGT, TNCN và TNDN.
Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo tháng. Chậm nhất là vào ngày 20/01/2018, phải thực hiện việc khai và nộp thuế TNCN, thuế GTGT.
Chậm nhất là vào ngày 30/01/2018:Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có);
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017.
Đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo quý
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý IV/2017 (nếu có).
Báo tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2017.
4. Thông báo tăng mức đóng BHXH tại cơ quan bảo hiểm xã hội.
Như đã đề cập ở phần phía trên, mức lương tối thiểu vùng sẽ được tăng từ ngày 01/01/2018, dẫn đến mức đóng BHXH của người lao động cũng sẽ tăng theo. Do đó, nếu doanh nghiệp nào có mức tiền lương tính đóng BHXH thấp hơn mức tiền lương tính đóng BHXH theo quy định tại Nghị định 141/2017/NĐ-CPthì phải tiến hành thông báo tăng mức đóng BHXH.
Việc thông báo được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH.
5. Nộp báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Theo quy định tại Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH doanh nghiệp phải nộp báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp đến Sở Lao động và Thương binh – Xã hội chậm nhất là vào ngày 15/01/2018.
Báo cáo được thực hiện theo mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *