Mọi người cho em hỏi Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp có bắt buộc…

Mọi người cho em hỏi Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp có bắt buộc phải nộp lên Sở lao động thương binh xã hội ko vậy? Em cảm ơn mọi người nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *