Chào cả nhà!Cho em hỏi xíu về đăng ký người phụ thuộc. Chị em đã đăng ký mẹ là N…

Chào cả nhà!Cho em hỏi xíu về đăng ký người phụ thuộc. Chị em đã đăng ký mẹ là NPT và có MST nay đã kết thúc. Bây giờ em đăng ký mẹ là NPT cho năm 2017 được ko? và thủ tục thế nào? và công ty phải gửi mẫu nào lên thuế?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *