Cả nhà cho em hỏi giờ em làm giải thể DN thì e pải nộp thuế môn bài nửa năm hay …

Cả nhà cho em hỏi giờ em làm giải thể DN thì e pải nộp thuế môn bài nửa năm hay cả năm 2018 vậy ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi giờ em làm giải thể DN thì e pải nộp thuế môn bài nửa năm hay …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *