Sắp tới mùng 10/1/2018. Anh chị nào làm xong BC tình hình tai nạn LĐ phụ lục XII…

Sắp tới mùng 10/1/2018. Anh chị nào làm xong BC tình hình tai nạn LĐ phụ lục XII NĐ 39/2016/NĐ-CP chưa ạ?
Hứa Hương Linh Phan

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *