Em đang đăng ký MST cá nhân cho nhân viên mà khi nộp nó cứ báo “tên file không hợp lệ” là sao các bác nhỉ. Em kê khai trên tncn 2.7.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet