Cả nhà cho e hỏi. Cty mới thành lập mới có chữ ký số. Mình vào nộp ko được. Lỗi …

Cả nhà cho e hỏi. Cty mới thành lập mới có chữ ký số. Mình vào nộp ko được. Lỗi gì ạ? Có phải chưa làm thủ tục gì với cq thuế ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi. Cty mới thành lập mới có chữ ký số. Mình vào nộp ko được. Lỗi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *