Anh chị ơi: Em đang gặp khó khăn trong công việc. Sếp yêu cầu phải kiếm, lấy hóa…

Anh chị ơi:
Em đang gặp khó khăn trong công việc. Sếp yêu cầu phải kiếm, lấy hóa đơn đầu vào để không phải nộp thuế gtgt và tndn….số thuế gtgt bên em phải nộp quý 4 rất lớn
chắc là em sẽ mất việc nếu ko giải quyết được việc này mất….em stress quá
Giờ em phải làm sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 8, 2018

account_box admin

13 thoughts on “Anh chị ơi: Em đang gặp khó khăn trong công việc. Sếp yêu cầu phải kiếm, lấy hóa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *