Mọi người cho em hỏi chút ạ: Công ty em có thuê 1 bãi giữ xe của 1 công ty khác….

Mọi người cho em hỏi chút ạ: Công ty em có thuê 1 bãi giữ xe của 1 công ty khác. Vậy chi phí đó có được tính là chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không? Và nếu được tính là chi phí hợp lý thì cần những thủ tục, giấy tờ gì? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 7, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho em hỏi chút ạ: Công ty em có thuê 1 bãi giữ xe của 1 công ty khác….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *