Cho e hỏi ngu 1 câu được không ạ! Có ai học quản trị kinh doanh mà ra làm được k…

Cho e hỏi ngu 1 câu được không ạ! Có ai học quản trị kinh doanh mà ra làm được kế toán không ạ!! Nếu làm có cần học thêm 1 khoá về kế toán không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 7, 2018

account_box admin

6 thoughts on “Cho e hỏi ngu 1 câu được không ạ! Có ai học quản trị kinh doanh mà ra làm được k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *