Anh chị cho em hỏi với ạ! Một lao động có sổ bhxh 10th ở cty cũ( cách 1 năm)bây …

Anh chị cho em hỏi với ạ! Một lao động có sổ bhxh 10th ở cty cũ( cách 1 năm)bây giờ nộp vào cty e đóng bhxh được 2thang thì nghỉ vậy có đc hưởng bh thất nghiệp k ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 7, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh chị cho em hỏi với ạ! Một lao động có sổ bhxh 10th ở cty cũ( cách 1 năm)bây …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *