Cả nhà cho e hỏi, e “lỡ” làm mất hd gtgt rồi, giờ phòng kế toán nói phía ncc đem…

Cả nhà cho e hỏi, e “lỡ” làm mất hd gtgt rồi, giờ phòng kế toán nói phía ncc đem hd đến yêu cầu thanh toán, e phải làm sao đây =((((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 6, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *